Styrelsen och övriga förtroendevalda.

Föreningens styrelse samt övriga förtroendevalda består av följande medlemmar:

Styrelsens medlemmar 2017                                                STYRELSEN

            
             
           April 2016: den avgående ordföranden Thomas Widehag samt den nyvalde ordföranden för 2 år till 2018, Eva Dahlgren. 
                För övrigt den första kvinnliga ordföranden i föreningens historia, det tackar vi särskilt Gunnar Göthberg för som la fram 
               Eva som kandidat till posten. 

                 
                                                            Kassör Lars Almströmer

                 
                                                    Sekreterare Kenneth Edman

                 
                                                Suppleant och tidigare ordförande, Peter Sunmark