Vår förening:

Föreningen grundades 1940 av de boende i Tulemarken som var på den tiden ett s.k. egnahemsområde. Alla villaägare i Tulemarken, Sundbyberg med adress på Bergaliden, Dalgången, Furuvägen, Grytbacken eller Rensgatan är varmt välkomna att bli medlemmar i vår villaägarförening.

Syftet med föreningen är att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Det kan vi göra genom att agera som en enhet mot kommunen i frågor rörande byggplaner både från kommunen och byggbolag som ansökt om bygglov eller i frågor om trafik och miljö i Tulemarken. Vidare kan föreningen samverka för en gemenskap mellan grannarna genom gemensamma aktiviteter som en årlig grillfest på sensommaren.  Nystarten av grannsamverkan är ett lysande exempel på hur föreningen kan skapa en starkare sammanhållning mellan grannarna och ett lugnare samt tryggare Tulemarken.

Aktiviteter
Föreningens årsmöte är som regel tredje veckan i april då vi samlas i Lions lokaler på Bergaliden för en genomgång av året som varit eller aktuella händelser det innevarande året samt njuter av en kopp kaffe med fikabröd i glada grannars samvaro. Föreningen bjuder även på ett gratis lotteri för årsmötets deltagare.

                                 
                                                                   Årsmötet 2012
Under en lördag em i slutet av augusti brukar föreningen bjuda på en grillafton där vi tänder grillarna i Tuleparken ovanför tennisbanorna runt 15-tiden. Föreningen serverar i regel entrecote eller hamburgare och anmälda medlemmar tar med sej övrigt till matkorgen. Tipspromenad eller lekar samt fiskdamm anordnas till barnen.

År 2010 hade föreningen 70-års jubileum och firade det på Furuvägen i ett inhyrt tält med middag och dans. Över 110 av föreningens medlemmar och familjer samlades denna trevliga kväll i slutet av augusti. Styrelsen anordnade ett liknande firande till 75-års jubileumet 2015 som även det hölls med inhyrt tält på Furuvägen, se bildarkivet.

Årsavgift
Årsmötet 2018 fastställde en fortsatt årsavgift på 200 kr/år vilken inbetalas in på Plusgirokonto 32 03 71-8. Avin 2018 finns sparat nedan i foten på sidan, se "Avisering 2018 Tulemarken".

Ange fastighetens gatuadress samt fastighetsägarens namn vid inbetalning. Notera att alla fastigheter betalar samma avgift på 200 kr/år från 2013 oavsett om e-post angetts eller inte. 

Du kan läsa mer om vår historia och besök styrelsen.
Underordnade sidor (2): Historia Styrelsen och förtroendevalda
Ċ
Kenneth Edman,
22 okt. 2017 14:57
Ċ
Kenneth Edman,
8 maj 2018 14:40
Ċ
Kenneth Edman,
9 juni 2015 14:50