Grannsamverkan - en översikt

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet. Många har hört talas om ordet eller sett skyltar med Grannsamverkan i något bostadsområde. Men, vad betydet det?

Det betyder att man inom polisen tillsammans med dem som bor eller verkar i ett område startar ett projekt där samverkan är nyckelordet. Polisen lämnar sedan stöd och hjälp när det behövs.

Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också öka trivseln i ett område. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stöder och hjälper varandra.

Att förändra attityder hos människor, att ta ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande tanke i Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrotts-, brand- och vattenskador samt kunskapen om hur man skyddar sig är en väsentlig del av samverkan mellan grannar.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har man inom polisen, tillsammans med försäkringsbolagen utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan.

Mer information finns på Brottsförebyggande rådets (BRÅ) websida om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har.


Uppdaterad allmän information om Grannsamverkan från 2017

Kerstin Malm hos Polisen är utsedd till kontaktansvarig för grannsamverkan i Solna och Sundbyberg. Kerstin nås på e-mail kerstin-e.malm@polisen.se samt mer information om granssamverken finns på hemsidan www.samverkanmotbrott.se.


Grannsamverkan startade i Seattle 1972 med Neighbourhood watch samt kom till

Sverige 1974 och spreds snabbt från stad till stad.

Försäkringsbolagen sponsrar verksamheten med tryck av broschyrer och Stöldskydds-

föreningen delar ut informationen.

 

Minimikrav för grannsamverkan är:

·      Vaksamhet, allmänt vaksam och kontakta polisen om något misstänkt sker.

·      Om du är bortrest, meddela dina grannar om du är bortrest några dagar.

·      Värdesaker, förvara på betryggande sätt samt dokumentera dem på foto tex

·      Förebyggande åtgärder, larm, brytskydd etc, se www.samverkanmotbrott.se

 

Solfilm på fönster eller okrossbart glas försvårar inbrott. Stegar ska förvaras inomhus

samt vara fastlåst om de förvaras ute. Gäller att försvåra och ta bort tillfället till brott

för gärningsmännen. Finns nu ett märk DNA som kan identifieras med en märkpenna

och kan inte skrapas bort. Man märker upp på fastigheten med klistermärken på dörrar

och fönster. Smycken, tavlor, elektronisk digital utrustning, mattor, pass, cyklar mm

kan märkas upp utan att det syns med blotta ögat.

 

Antikviteter ska inte DNA märkas utan att man kontaktar en antikhandlare först.

Närpolisen informerade förra året att DN skrev redan 2004 om villans

svaga punkter som var full brevlåda, avsaknade timers till belysning, full/ tom

soptunna, oklippt gräsammat, oskottad uppfart, dålig belysning runt huset, vissna

blommor i fönstren mm.

 

Rissne, Hagalund, Hallonbergen och Huvudsta är prioriterade områden hos Polisen nu

i Sundbyberg och Solna. Kameror får inte sättas upp med riktning ut mot allmänna

ytor utan den ska isåfall riktas in mot tomten. Tillstånd för kameraövervakning måste

ansökas om hos Länsstyrelsen.

 

Alla våra ombud för Grannsamverkan i Tulemarken deltog förra året på ett

informationsmöte hos Polisen om grannsamverkan. Vår ordförande Eva ska

fungera som huvudkonatktsombud samt övriga ombud för deras närmsta fastigheter i

Tulemarkens grannsamverkan.

 

Ombuden inom Tulemarken för Grannsamverkan 2018 är som nedan:

 

Namn

Adress

Ombud

e-mail

Eva Dahlgren  

Furuvägen 8

Huvudkontaktombud

evagrevee€gmail.com

Carina Mähler            

Bergaliden 2   

Kontaktombud

cina.mahler€telia.com

Maria Skewes

Furuvägen 17

Kontaktombud

maria.lambert.skewes€if.se

Lars Almströmer

Rensgatan 9

Kontaktombud

almstromer€telia.com

Ted Sundqvist

Dalgången 6

Kontaktombud

t3d€hotmail.com

Mikael Bäckestrand

Bergaliden 33

Kontaktombud

backestrand€yahoo.com