Kontaktuppgifter

Ni når oss i styrelsen på följande e-mail:

Eva Dahlgren ordförande
evagreeve*at*gmail.com

Lars Almströmer, kassör
almstromer*at*telia.com

Kenneth Edman, sekreterare
kenneth.edman65*at*gmail.com                       

Peter Sunmark, suppleant
sunmark*at*telia.com