Varmt välkommen till Tulemarken!


Enligt Wikiped
ia är Tulemarken en stadsdel i Sundbyberg i Stockholms länSundbybergs kommun köpte marken den 20 september 1934.
Våra medlemmar bor i någon av de 67 fastigheter i Tulemarken som är beläget strax norr om Sundbybergs centrum, alldeles vid kanten av Lötsjön och Golfängarna.
                                            

Området är 239 070 m² stort och bebyggdes i första hand med funkisvillor fram till 1939. Tulemarken var på den tiden ett egnahemsområde.
      
Tulemarken - 
 
där Sundbyberg är som bäst!
 
Vårens färger på Dalgången (Foto: ©Kenneth Edman)

VI ÖNSKAR ALLA BESÖKARE
EN GLAD VÅR! : )

Kallelse till årsmöte den 11/4 2019 kl 19.00, 
se Nyheter.


Avisering av avgift 2018,
se Nyheter.


Kallelse till årsmöte den 25/4 2018 kl 19.00, 
se Nyheter.


Bilder från sommarfesten 
den 26/8 2017se Nyheter.


Ett historiskt årsmöte hölls

den 26/4, 2016 

 
Nu finns foton från Tulemarkens 75 års-
fest den 29/8 2015 tillgängliga, se Bildarkiv 
 

Detaljplan över nya bostäder och äldreboende 

i Kv. Bävern 2, Storskogen se Nyheter.